|
Registracija
Nazovi!

++387-63-357-860

Nae Usluge

  • Izvo?enje svih vrsta objekata visokogradnje, niskogradnje
  • Izvo?enje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu
  • Vo?enje gra?evinskih projekata
  • Ininjering i konzalting
  • Interijeri i zavrni radovi
  • Upravljanje i odravanje objekata
  • Instalacija i odravanje softwerskog paketa Gala - software za graditeljstvo

Klju? u ruke

kljucuruke

Pristupa?ne Cijene

kucacijene

Tvrtka FIMNET d.o.o vrlo uspjeno izvrava sve ugovorene obveze iz podru?ja gra?evinarstva u skladu sa standardima i normativima struke te pristupa?nim cijenama a na zadovoljstvo svih svojih korisnika.

Projektiranje

projektiranjeveca

Kvalifikacije

doka 132523

 Odli?na tehni?ka opremljenost, najsuvremenija tehnlogija gra?enja, koritenje najboljih materijala i kadrovski potencijal osiguravaju visoku kvalitetu izvedbe uz optimalne cijene

 
guarantee3


Poslovno stambeni objekat Tomislavgrad.

1200 m2 garanog prostora, 600 m2 poslovnog prostora, 2200 m2 stambnenog prostora

 

Tko su korisnici

Izvo?a?i gra?evinskih radova, podizvo?a?i, projekt manageri, voditelji gradilita, investitori, ininjering tvrtke ...

Ovlateni Zastupnik

logo

 

Ovlateni Zastupnik za Bosnu i Hercegovinu

 

80247 Roko Polje,        Pon.- Pet. 7-17
Tomislavgrad, B i H       Vikendom 8 - 14

 


 

KONTAKT